Wednesday, April 19, 2006


یکی از کتابهای من که در 1382 در تهران چاپ شد.

پی نوشت: با خواندن کامنت چند تا از دوستان که لطف و مرحمت زیادی به من دارند،
به نظرم آمد شاید بد نباشدمشخصات بخشی از کارنامه قلمی ام را در
و
نوشته های من در اخبار روز به نام بهروز امین
و
نوشته های من در سایت روشنگری،و اینجا و اینجا برای اطلاع دوستان بیاورم
واقعا نمی دانم با چه زبانی از دوست نادیده دخوسپاسگزاری کنم که با راهنمائی ایشان توانستم این مقاله ها را بازبیابم

3 Comments:

Blogger دخو said...

دوست عزیز!
شاید با این سایت بتوانید نوشته های حذف شده در نت را باز یابید
http://www.archive.org/web/web.php

12:29 AM  
Blogger Unknown said...

للبل

12:29 AM  
Blogger Unknown said...

PESAR AME AZIZAM SALAM
AYA BE YEK MOSHTARAK JADID EJAZE VOROOD MIDAHID

ERADATMAND SHOMA
MOHAMMAD TORABI

TORABI263@YAHOO.COM
TORABI263@GMAIL.COM

12:35 AM  

Post a Comment

<< Home